Lịch trình của tôi

Lịch trình của tôi
 • Số ngày 1 Ngày
 • Khoảng cách km
 • Số địa điểm 5 địa điểm
 • Bình luận
 • Đánh giá
Ngày 1 5 địa điểm
 • 07:30
  Quảng trường Lâm Viên Miễn phí

  Trần Quốc Toản, Phường 01, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

 • 11:30
  Botea Bistro 500.000 đ

  30B Hồ Tùng Mậu Phường 01, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

 • 18:00
  Đông Trùng Hạ Thảo Hồng Phát 150.000 đ

  28 Hồ Tùng mậu, Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

 • 21:12
  Quán Bà Năm Chút 45.000 đ

  2 Ba Tháng Tư , Phường 03, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

 • 00:24
  Xie's House 70.000 đ

  19 Hồ Tùng Mậu, Phường 03, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng