Lịch trình của tôi

Lịch trình của tôi
 • Số ngày 1 Ngày
 • Khoảng cách km
 • Số địa điểm 5 địa điểm
 • Bình luận
 • Đánh giá
Ngày 1 5 địa điểm
 • 07:30
  Snow Coffee - Big C Đà Lạt 60.000 đ

  Big C, Hồ Tùng Mậu, Phường 03, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

 • 11:30
  Bún Bò Huế Thiên Trang Đà Lạt 45.000 đ

  2A Hồ Tùng mậu, Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

 • 18:00
  Leo House Coffee & Tea 35.000 đ

  8a Trần Hưng Đạo, Phường 03, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

 • 21:12
  Botea Bistro 500.000 đ

  30B Hồ Tùng Mậu Phường 01, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

 • 00:24
  Kozy - Beer & Kitchen 300.000 đ

  7 Ba Tháng Tư , Phường 03, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng