Lịch trình của tôi

Lịch trình của tôi
 • Số ngày 1 Ngày
 • Khoảng cách km
 • Số địa điểm 5 địa điểm
 • Bình luận
 • Đánh giá
Ngày 1 5 địa điểm
 • 07:30
  Hồ Xuân Hương Miễn phí

  Trần Quốc Toản, Phường 01, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

 • 09:06
  Cháo Lòng Bà Mén 70.000 đ

  4 Yersin (Thống Nhất cũ), Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

 • 13:30
  Cafe Bồ Công Anh 50.000 đ

  1 Yersin (Thống Nhất cũ), Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

 • 17:00
  Nhà Hàng Tổng Liên Đoàn Lao Động Đà Lạt 500.000 đ

  1 Yersin (Thống Nhất cũ), Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

 • 22:07
  Quán nhạc Cung Đàn Xưa 200.000 đ

  Số 01, Trần Quốc Toản Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng