Organik - Rau Hữu Cơ Đà Lạt
Organik - Rau Hữu Cơ Đà Lạt
Organik - Rau Hữu Cơ Đà Lạt
Organik - Rau Hữu Cơ Đà Lạt
Organik - Rau Hữu Cơ Đà Lạt

Giới thiệu

Giá: 20,000VNĐ-30,000VNĐ

Số điện thoại: 026 3354 9008

Thời gian tham quan tại một điểm: 30 phút

Mở cửa: 7:00 SA - Đóng cửa: 5:00 CH

Email: dir.operations@organik.vn

Địa chỉ: Đa Thọ Xã Xuân Thọ, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Tại xã Xuân Thọ, thành phố Đà Lạt, nhà vườn Organic cũng là một trong những nhà vườn đang phát triển mạnh theo sản xuất sản phẩm đạt chuẩn Organic (hữu cơ) của châu Âu. Với diện tích khoảng 4 ha, nhà vườn cho ra sản phẩm khoảng hơn 100 loại rau, củ, quả, salat, các loại rau củ mini có thể ăn liền, được gieo trồng theo phương thức canh tác khép kín chuẩn hữu cơ của châu Âu và không sử dụng hoa chất. Ngoài các loại hình dịch vụ du lịch tham quan, học hỏi kiến thức mới về sản xuất hữu cơ, du khách còn có thể tham gia các lớp học lien quan đến chế biến các loại salat ngay tại vườn.

Bản đồ

Giới thiệu

×

Tại xã Xuân Thọ, thành phố Đà Lạt, nhà vườn Organic cũng là một trong những nhà vườn đang phát triển mạnh theo sản xuất sản phẩm đạt chuẩn Organic (hữu cơ) của châu Âu. Với diện tích khoảng 4 ha, nhà vườn cho ra sản phẩm khoảng hơn 100 loại rau, củ, quả, salat, các loại rau củ mini có thể ăn liền, được gieo trồng theo phương thức canh tác khép kín chuẩn hữu cơ của châu Âu và không sử dụng hoa chất. Ngoài các loại hình dịch vụ du lịch tham quan, học hỏi kiến thức mới về sản xuất hữu cơ, du khách còn có thể tham gia các lớp học lien quan đến chế biến các loại salat ngay tại vườn.

Review and Evaluation


Alls
(From total review)

Lịch trình mẫu

Lưu trú

Ẩm thực

Địa điểm

Giải trí