Liên hệ với chúng tôi

Mở cửa: 15:00 - Đóng cửa: 22:00

27/44a Yersin (Thống Nhất cũ), Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

091 830 00 05

laubotiem@gmail.com

Điểm đặc trưng

Có bãi giữ xe miễn phí

Wifi miễn phí

Trải nghiệm trên app
  • android-img
  • ios-img
Tìm chúng tôi trên
)