Liên hệ với chúng tôi

Mở cửa: 10:00 - Đóng cửa: 22:00

Nguyễn Thị Định, Phường 05, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

02633 826 329

laubobatoa@gmail.com

Điểm đặc trưng

Hóa đơn đỏ

Trải nghiệm trên app
  • android-img
  • ios-img
Tìm chúng tôi trên
)