Liên hệ với chúng tôi

Mở cửa: 07:00 - Đóng cửa: 23:00

132 Yersin (Thống Nhất cũ), Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

091 635 23 72

gorapbbq@gmail.com

Điểm đặc trưng

Dịch vụ giao hàng

Trải nghiệm trên app
  • android-img
  • ios-img
Tìm chúng tôi trên
)