Liên hệ với chúng tôi

Mở cửa: 09:00 - Đóng cửa: 21:00

2 Lý Nam Đế, Phường 08, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

097 903 16 69

Elephantpasta@gmail.com

Điểm đặc trưng
Trải nghiệm trên app
  • android-img
  • ios-img
Tìm chúng tôi trên
)