Ghi chú: - Kéo thả và sắp xếp các địa điểm trong lịch trình theo ý muốn của bạn. - Thời gian đến địa điểm tiếp theo bằng khoảng thời gian di chuyển tới địa điểm đó cộng khoảng thời gian ở lại địa điểm.

Ngày 1
 • Vườn hoa thành phố

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Langbiang Farm

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 17:00
 • Nhà hàng Tâm Đắc

  Mở cửa: 10:00
  Đóng cửa: 23:00
 • Vườn rau thủy canh Bà Cúc

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 17:00