Ghi chú: - Kéo thả và sắp xếp các địa điểm trong lịch trình theo ý muốn của bạn. - Thời gian đến địa điểm tiếp theo bằng khoảng thời gian di chuyển tới địa điểm đó cộng khoảng thời gian ở lại địa điểm.

Ngày 1
 • Bánh Canh Xuân An

  Mở cửa: 10:00
  Đóng cửa: 23:00
  Thời gian đến địa điểm đã đóng cửa
 • Nhà thờ Con Gà

  Mở cửa: 05:15
  Đóng cửa: 18:00
 • Dinh II

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 17:00
 • Nhà Gỗ

  Mở cửa: 10:00
  Đóng cửa: 22:00
 • Đông Đức Hostel

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 23:59
 • Đặc sản Quỳnh Nga

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 20:00