Ghi chú: - Kéo thả và sắp xếp các địa điểm trong lịch trình theo ý muốn của bạn. - Thời gian đến địa điểm tiếp theo bằng khoảng thời gian di chuyển tới địa điểm đó cộng khoảng thời gian ở lại địa điểm.

Ngày 1
 • Đông Đức Hostel

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 23:59
 • Quán Lá Chuối 2

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 20:00
 • Ding Tea

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 23:00
Ngày 2
 • Thác Hang Cọp

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 17:00
 • XQ Sử Quán

  Mở cửa: 06:00
  Đóng cửa: 20:00
 • Biệt thự Hằng Nga

  Mở cửa: 07:30
  Đóng cửa: 19:00
 • Khách sạn Hằng Nga

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 23:00
 • Thác Prenn

  Mở cửa: 06:00
  Đóng cửa: 17:30