Ghi chú: - Kéo thả và sắp xếp các địa điểm trong lịch trình theo ý muốn của bạn. - Thời gian đến địa điểm tiếp theo bằng khoảng thời gian di chuyển tới địa điểm đó cộng khoảng thời gian ở lại địa điểm.

Ngày 1
 • VoCo Coffee Shop Big C Đà Lạt

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 22:00
 • Quán Lá Chuối 2

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 20:00
 • Thị Trấn Mơ

  Mở cửa: 06:00
  Đóng cửa: 23:00
 • Nhà Hàng Món Ngon Đà Lạt

  Mở cửa: 09:00
  Đóng cửa: 21:30
 • Quán nhạc Cung Đàn Xưa

  Mở cửa: 17:00
  Đóng cửa: 23:00
  Thời gian đến địa điểm đã đóng cửa