Công an xã Trạm Hành

Trạm Hành, Đà lạt

Đt: 02633591194

Công an xã Xuân Trường

Xuân Trường, Đà Lạt

Đt: 02633838300

Công an xã Xuân Thọ

Xã Xuân Thọ, Đà Lạt

Đt: 02633593381

Công an phường 6

203 Hai Bà Trưng, Phường 6, Đà Lạt, Lâm Đồng

Đt: 0263 3822084

Công an phường 9

3, Quang Trung, Phường 9, Thành Phố Đà Lạt

Đt: 0263 3822064

Công an phường 11

Dốc Số 7, Tự Phước, Phường 11, Thành Phố Đà Lạt

Đt: 0263 3822750

Công an phường 12

Thái Phiên, Phường 12, Thành Phố Đà Lạt

Đt: 0263 3823769

Công an thành phố Đà Lạt

19, Trần Phú, Phường 3, Thành Phố Đà Lạt

Đt: 0263 3822032

Phòng phòng cháy chữa cháy tỉnh Lâm Đồng

53 Hùng Vương, Phường 10, Thành Phố Đà Lạt

Đt: 0263 3834058

Công An Tỉnh Phòng Cảnh Sát Cơ Động - Pc65

25 Lê Hồng Phong, Phường 4, Thành Phố Đà Lạt

Đt: 0263 3555989

Công an phường 1

38, Khu Hòa Bình, Phường 1, Thành Phố Đà Lạt

Đt: 0263 3822066

Công an phường 2

271, Phan Đình Phùng, Phường 2, Thành Phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Đt: 0263 3822009

Công an phường 3

26, Đường 3 Tháng 4, Phường 3, Thành Phố Đà Lạt

Đt: 0263 3813555

Công an phường 4

16, Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Thành Phố Đà Lạt

Đt: 0263 3822276

Công an phường 5

23, Trần Bình Trọng, Phường 5, Đà Lạt, Lâm Đồng

Đt: 0263 3822627

Công an phường 7

33, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 7, Thành Phố Đà Lạt

Đt: 0263 3822238

Công an phường 8

8, Phù Đổng Thiên Vương, Phường 8, Thành Phố Đà Lạt

Đt: 0263 3822226

Công an phường 10

25, Hùng Vương, Phường 10, Thành Phố Đà Lạt

Đt: 0263 3822260

Công an tỉnh Lâm Đồng (Đường dây nóng)

10, Trần Bình Trọng, Phường 5, Thành Phố Đà Lạt

Đt: 0263 3554666

Cảnh sát hình sự tỉnh Lâm Đồng

10, Trần Bình Trọng, Phường 5, Thành Phố Đà Lạt

Đt: 0693449136

Phòng cảnh sát giao thông tỉnh Lâm Đồng

24, Hùng Vương, Phường 10, Thành Phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Đt: 0263 3818009

Công an xã Tà Nung

Xã Tà Nung, Tp Đà Lạt

Đt: 02633595333