Bưu điện Trung tâm TP Đà Lạt

2 Lê Đại Hành, Phường 1, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

Đt: 0

Trụ sở chi nhánh Eximbank Lâm Đồng

2D-2D/1-2E Nguyễn Văn Trỗi,Phường 1,Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Đt: 0263 3522 111