Bưu điện Trung tâm TP Đà Lạt

2 Lê Đại Hành, Phường 1, Tp Đà Lạt, Lâm Đồng

Đt: 0

Trụ sở chi nhánh Ngân Hàng TMCP Đầu Tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

30 Trần Phú, Phường 3, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

Đt: 0263 3821 171

ATM Phòng GIao Dịch Hòa Bình

42 khu Hoà Bình, Phường 1, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Đt: 0263 3822 490

ATM Phòng Giao Dịch Chi Lăng

26 Chi Lăng, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Đt: 0263 3549 446