Thông báo về việc chuẩn bị các điều kiện đón tiếp và phục vụ khách du lịch

20/04/2021 206 0
Nhân dịp lễ 30/4 - 1/5 và mùa du lịch hè 2021 Sở văn hóa, thể thao và du lịch gởi đến các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng một số việc chuẩn bị để đón tếp khách du lịch

Thông báo chuẩn bị các điều kiện đón tiếp và phục vụ du khách nhân dịp 30/4 - 1/5 và mùa du lịch hè năm 2021

                                                                     

                                                                    

 

                                                                   

    Tải link thông báo về tại đây 

Nguồn: Sở VHTTVDL

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu