Hướng dẫn các bước thực hiện đăng kí thông tin kiểm dịch và khai báo y tế bằng mã QR Code

20/04/2021 215 0
Hướng dẫn khai báo y tế bằng mã QR Code phục vụ người dân có thể “Khai báo y tế” trong quá trình ĐI VÀ ĐẾN hay còn gọi là “CHECK-IN/CHECK-OUT” Y Tế bằng mã QR-Code tại các địa điểm yêu cầu khai báo theo Quy định của Ban chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid19 - Bộ Y tế.

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ THÔNG TIN ĐIỂM KIỂM DỊCH VÀ THỰC HIỆN KHAI BÁO Y TẾ BẰNG MÃ QR CODE

                                                                            

 

                                                                            

 

                                                                           

 

                                                                         

                                                                                  

   Tải link hướng dẫn về tại đây 

Nguồn: Sở VHTTVDL

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu