Liên hệ với chúng tôi

Mở cửa: 07:00 - Đóng cửa: 22:00

30B Hồ Tùng Mậu Phường 01, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

02636511299

boteabistro@gmail.com

Điểm đặc trưng
Trải nghiệm trên app
  • android-img
  • ios-img
Tìm chúng tôi trên
)