Liên hệ với chúng tôi

Mở cửa: 10:00 - Đóng cửa: 23:00

1 Nhà Chung, Phường 03, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

02633 827 690

banhcanhxuanan@gmail.com

Điểm đặc trưng
Trải nghiệm trên app
  • android-img
  • ios-img
Tìm chúng tôi trên
)