Liên hệ với chúng tôi

Mở cửa: 16:00 - Đóng cửa: 23:00

7 Tăng Bạt Hổ, Phường 01, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

banhcantbh@gmail.com

Điểm đặc trưng
Trải nghiệm trên app
  • android-img
  • ios-img
Tìm chúng tôi trên
)