Open Time: 07:00 - Close Time: 23:00

Phone: 090 367 52 52

Address: 37B Triệu Việt Vương, Phường 04, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Cổng TTĐT Du Lịch

The Barn Home Farm

Average Price / People : 20,000 đ - 40,000 đ

Introduce:

Menu

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)
Contact us

37B Triệu Việt Vương, Phường 04, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

090 367 52 52

thebarnhomefarm@gmail.com

Find us on
Experience on mobile apps
  • android-img
  • ios-img