Open Time: 18:00 - Close Time: 22:30

Phone:

Address: 185 Phan Đình Phùng, Phường 02, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Cổng TTĐT Du Lịch

Sua Dau Nanh Co Lan

Average Price / People : 5,000 đ - 20,000 đ

Introduce:

Menu

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)
Contact us

185 Phan Đình Phùng, Phường 02, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

suadaunanhcolan@gmail.com

Find us on
Experience on mobile apps
  • android-img
  • ios-img