Open Time: 08:00 - Close Time: 22:00

Phone: 098 633 86 56

Address: Lô 1 Tô Ngọc Vân, Phường 02, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Cổng TTĐT Du Lịch

Sense Coffee Acoustic Dalat

Average Price / People : 20,000 đ - 50,000 đ

Introduce:

Menu

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)
Contact us

Lô 1 Tô Ngọc Vân, Phường 02, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

098 633 86 56

cafedalat.acoustic@gmail.com

Find us on
Experience on mobile apps
  • android-img
  • ios-img