Open Time: 07:00 - Close Time: 22:00

Phone: 081 915 0299

Address: 3E Hoàng Hoa Thám, Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Cổng TTĐT Du Lịch

Quán Quen - Tiệm Trà & Cà Phê

Average Price / People : 25,000 đ - 75,000 đ

Introduce:

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)
Contact us

3E Hoàng Hoa Thám, Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

081 915 0299

anyenvilladalat@gmail.com

Find us on
Experience on mobile apps
  • android-img
  • ios-img