Open Time: 09:00 - Close Time: 21:00

Phone: 091 415 45 36

Address: Hẻm 202 Phan Đình Phùng, Phường 02, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Cổng TTĐT Du Lịch

Quan Ca Rem Bong Bong

Average Price / People : 15,000 đ - 45,000 đ

Introduce:

Menu

Map

Near by

Review and Evaluation



Alls
(From total review)
Contact us

Hẻm 202 Phan Đình Phùng, Phường 02, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

091 415 45 36

quancarembongbong@gmail.com

Find us on
Experience on mobile apps
  • android-img
  • ios-img