Open Time: 08:00 - Close Time: 21:00

Phone: 094 545 52 38

Address: 2/1 Phù Đổng Thiên Vương, Phường 08, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Cổng TTĐT Du Lịch

Quan Cafe Cun Con

Average Price / People : 15,000 đ - 40,000 đ

Introduce:

Menu

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)
Contact us

2/1 Phù Đổng Thiên Vương, Phường 08, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

094 545 52 38

cafecuncon@gmail.com

Find us on
Experience on mobile apps
  • android-img
  • ios-img