Open Time: 09:00 - Close Time: 23:00

Phone: 0263 3525 789

Address: Lô 32/33 Khu quy hoạch: Phan Đình Phùng - Nguyễn Công Trứ, Phường 02, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Cổng TTĐT Du Lịch

Karaoke Son 2

Average Price / People : 100,000 đ - 300,000 đ

Introduce:

Menu

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)
Contact us

Lô 32/33 Khu quy hoạch: Phan Đình Phùng - Nguyễn Công Trứ, Phường 02, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

0263 3525 789

karaokesondl@gmail.com

Find us on
Experience on mobile apps
  • android-img
  • ios-img