Contact us

2A Yersin (Thống Nhất cũ), Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

02633813736

karaokemic@dalatcity.org

Find us on
Experience on mobile apps
  • android-img
  • ios-img