Open Time: 07:00 - Close Time: 22:00

Phone: 0263 3555 979

Address: 42 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 07, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Cổng TTĐT Du Lịch

Green Box Vietnam Coffee

Average Price / People : 30,000 đ - 50,000 đ

Introduce:

Menu

Map

Near by

Review and Evaluation



Alls
(From total review)
Contact us

42 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 07, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

0263 3555 979

greenboxcoffee@gmail.com

Find us on
Experience on mobile apps
  • android-img
  • ios-img