Tram Hanh Police

Tram Hanh, Da lat City

Đt: 02633591194

Xuan Truong Police

Xuan Truong, Da Lat

Đt: 02633838300

Xuan Tho Police

Xuan Tho, Da lat

Đt: 02633593381

Ward 6 police

203 Hai Ba Trung Street, Ward 6, Da Lat

Đt: 0263 3822084

Ward 9 police

3, Quang Trung, Ward 9, Da Lat

Đt: 0263 3822064

Ward 11 police

7, Tu Phuoc, Ward 10, Da lat

Đt: 0263 3822750

Ward 12 police

Thai Phien, Ward 12, Da Lat

Đt: 0263 3823769

Police of Da Lat city

19, Tran Phu, Ward 3, Da lat

Đt: 0263 3822032

Lam Dong Fire Department

53 Hung Vuong, Ward 10, Da lat

Đt: 0263 3834058

Lam Dong Provincial Police PC65

25 Le Hong Phong, Ward 4, Da Lat City

Đt: 0263 3555989

Ward 1 police

38, Khu Hoa Binh, Ward 1, Dalat

Đt: 0263 3822066

Ward 2 police

271, Phan Dinh Phung, Ward 2, Da Lat, Lam Dong

Đt: 0263 3822009

Ward 3 police

26, street 3/4, Ward 3, Da Lat, Lam Dong

Đt: 0263 3813555

Ward 4 police

16, Hoang van Thu, Ward 4, Da Lat

Đt: 0263 3822276

Ward 5 police

23, Tran Binh Trong, Ward 5, DaLat, Lam Dong

Đt: 0263 3822627

Ward 7 police

33, Xo Viet Nghe Tinh, Ward 7, Da lat

Đt: 0263 3822238

Ward 8 police

8, Phu Dong Thien Vuong, Ward 8, Da Lat

Đt: 0263 3822226

Ward 10 police

25, Hung Vuong, Ward 10, Da Lat

Đt: 0263 3822260

Lam Dong Provincial Police (Hotline)

10, Tran Binh Trong, Ward 5, Da lat

Đt: 0263 3554666

Lam Dong Criminal Police

10, Tran Binh Trong, Ward 5, Da Lat

Đt: 0693449136

Traffic Police Department of Lam Dong Province

24, Hung Vuong, Ward 10, Da Lat

Đt: 0263 3818009

Ta Nung Police

Ta Nung, Da Lat City

Đt: 02633595333