Information

18/06/2021 338 0
Hiện nay, mỗi ngày, Lâm Đồng có khoảng 2.000 - 2.500 khách lưu trú. Vì tình hình dịch bệnh phức tạp, nên cần có giải pháp tổ chức các hoạt động du lịch hay hỗ trợ du lịch trong giai đoạn khó khăn này. Cùng với đó, là vai trò của người dân và doanh nghiệp hoạt động du lịch trong việc giữ gìn an ninh, an toàn du lịch, đảm bảo vừa phòng chống dịch hiệu quả, nhưng không làm đứt gãy các chuỗi kinh doanh của cơ sở dịch vụ du lịch.

Related Post

Sample Plan