Dalat

27/09/2021 114 0
Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam vừa thông báo kết quả bình chọn chung tuyển “Giải thưởng Thành phố thông minh Việt Nam 2021” do Tiến sĩ Nguyễn Quân - Nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ làm Chủ tịch, cùng 21 thành viên đã họp tại Hà Nội. Theo đó, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng đoạt Giải thưởng Thành phố thông minh Việt Nam 2021 cho ứng dụng DalatFlowerCity có tên miền https://dalat.vn.

Related Post

Sample Plan