Dalat

27/09/2021 103 0
Ngày 7/9/2021, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) ban hành Kế hoạch 3228 triển khai các chính sách kích cầu, phục hồi hoạt động du lịch, lữ hành, triển khai thí điểm sử dụng “Hộ chiếu vacxin” và đón khách quốc tế ở một số trung tâm du lịch có thể kiểm soát dịch bệnh... Cũng trong xu hướng này, Sở VHTT&DL tỉnh Lâm Đồng đang ghi nhận ý kiến của một số ngành và địa phương để dự thảo kế hoạch trình UBND tỉnh Lâm Đồng.

Related Post

Sample Plan