Dalat

29/07/2021 217 0
2 năm trước - khi du lịch đang ở đỉnh cao của những thành công và phát triển liên tục khắp toàn cầu, không ai có thể nghĩ du lịch lại ảm đạm, kiệt quệ và đóng băng như bây giờ. Khác hẳn với những dự báo và kịch bản cho phát triển du lịch trước năm 2021; giờ đây, mọi kế hoạch, chương trình hành động đều không thể không có chữ “COVID”, “đại dịch”, hay “trong tình hình mới”. Vậy, kế sách nào cho du lịch trong tình hình mới để sớm đưa ngành kinh tế mũi nhọn này vượt “bão” COVID-19?

Related Post

Sample Plan