Dalat

27/05/2021 411 0
Theo báo cáo của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, trong 5 tháng đầu năm 2021, khách du lịch đến Đà Lạt - Lâm Đồng đạt khoảng 1,97 triệu lượt (tăng 24,2% so với cùng kỳ năm 2020). Nếu không có đợt dịch COVID-19 bùng phát lần thứ 4 đang diễn biến phức tạp, thì lượng khách du lịch đến Đà Lạt - Lâm Đồng sẽ còn khả quan hơn. Tuy nhiên, biến cố ca F0-3141 đến Đà Lạt ngay trong dịp lễ 30/4 và 1/5 vừa qua dường như là cú test (thử) đầu tiên cho sức chịu đựng của du lịch Đà Lạt - Lâm Đồng trong đại dịch COVID-19.

Related Post

Sample Plan