the festival of Hung Temple and Hung Kings Hung, held on 10 March lunar year

20/04/2021 21/04/2021

Tại Đền Hùng, 237 Ngô Quyền - Phường 6 - Thành phố Đà Lạt và Đền Âu Lạc - Khu du lịch Thác Prenn

1052 0

Lễ hội Đền Hùng còn gọi là Giỗ tổ Hùng Vương, là một lễ hội lớn nhằm tưởng nhớ và tỏ lòng biết ơn công lao lập nước của các vua Hùng, những vị vua đầu tiên của dân tộc.

Map

Sample Plan