DALAT CITY

18/12/2020 24/12/2020

Quảng trường Lâm Viên Đà Lạt, phường 10, thành phố Đà Lạt

1614 0

“Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu, hàng thủ công mỹ nghệ tỉnh Lâm Đồng” diễn ra từ ngày 18/12/2020 đến ngày 24/12/2020 tại Quảng trường Lâm Viên Đà Lạt, phường 10, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Map

Sample Plan