Đà Lạt: Hàng trăm loài hoa trên thế giới sẽ khoe sắc vào đêm

25/05/2020 31/12/2025

2634 0

Các khu điểm du lịch trên địa bàn thành phố sẽ tổ chức các hoạt động về đêm, đặc biệt Vườn hoa Đà Lạt sẽ mở cửa vào những đêm cuối tuần

Map

Sample Plan