Open Time: 18:30 - Close Time: 23:30

Phone: 090 247 89 10

Address: 46 Khu quy hoạch: Phan Đình Phùng - Nguyễn Công Trứ, Phường 02, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Cổng TTĐT Du Lịch

Coffee Van Nghe Duong Tung

Average Price / People : 20,000 đ - 100,000 đ

Introduce:

Menu

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)
Contact us

46 Khu quy hoạch: Phan Đình Phùng - Nguyễn Công Trứ, Phường 02, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

090 247 89 10

Vannghe.DuongTung@gmail.com

Find us on
Experience on mobile apps
  • android-img
  • ios-img