Open Time: 08:00 - Close Time: 22:00

Phone: 038 993 2956

Address: 89 Phù Đổng Thiên Vương, Phường 08, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Cổng TTĐT Du Lịch

CHE BAT NGOC ANH

Average Price / People : 15,000 đ - 25,000 đ

Introduce:

Menu

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)
Contact us

89 Phù Đổng Thiên Vương, Phường 08, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

038 993 2956

89PHUDONGTHIENVUONG@gmail.com

Find us on
Experience on mobile apps
  • android-img
  • ios-img