Open Time: 07:00 - Close Time: 21:00

Phone: 091 166 14 55

Address: Cổng Trường Bùi Thị Xuân, Phường 02, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Cổng TTĐT Du Lịch

BEP BANH CO YEN

Average Price / People : 15,000 đ - 300,000 đ

Introduce:

Menu

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)
Contact us

Cổng Trường Bùi Thị Xuân, Phường 02, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

091 166 14 55

bepbanhcoyen@gmail.com

Find us on
Experience on mobile apps
  • android-img
  • ios-img