Bee Garden
Bee Garden
Bee Garden
Bee Garden
Bee Garden
Bee Garden
Bee Garden

Introdution

Price: Free

Phone: 0985429336

Time to visit a place: 120 phút

Open Time: 6:00 AM - Close Time: 8:00 PM

Email: Thaiduonghoney@gmail.com

Address: 444 Thống Nhất Thị trấn Liên Nghĩa, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

Tham quan trải nghiệm quy trình khai thác mật ong, phấn hoa, sữa ong chúa. 

Thử các sản phẩm ong miễn phí.

Map

Introdution

×

Tham quan trải nghiệm quy trình khai thác mật ong, phấn hoa, sữa ong chúa. 

Thử các sản phẩm ong miễn phí.

Review and Evaluation


Alls
(From total review)

Sample Plan

Accommodations

Attractions

Entertainment